GreenDependent Intézet

  • Magyar
  • English

Esettanulmányok az energia állampolgárságról

    

Az EnergiaPERSPEKTÍVÁK (EnergyPROSPECTS) kutatási projektben a résztvevő 9 országból összesen 40 energia állampolgárság esetet tanulmányoztunk részletesen az összes 596 korábban gyűjtött esetből kiválasztva. Vegyes módszertani megközelítést alkalmaztunk (dokumentumkutatás és résztvevői interjúk), és az energia állampolgárság számos aspektusát vizsgáltuk. Az alábbiakban annak az elemzésnek az eredményeiből osztunk meg részleteket, eseteket, amely a következőkre fókuszált:

  • az esetek fejlődése, célkitűzéseik és megközelítésmódjuk, illetve az általuk támogatott energia állampolgárság típusai; valamint

  • az esetek hogyan támogatják a társadalmi és környezeti fenntarthatóság megvalósulását.

A részletes magyar esetek összefoglalóit magyarra fordítottuk az alkalmazott módszertani leírással együtt (ld. alább), a többi dokumentumot angol nyelven tudjuk közzétenni.

 

Az esetek és fefjlődésük bemutatása: Eset-összefoglaló jelentések (Case Summary Reports)

Az alábbi dokumentumokban bemutatjuk a módszertant, amelyet a 40 eset kiválasztásához és vizsgálatához használhatunk. Továbbá közzétesszük az Eset-összefoglaló jelentéseket is, amelyet az összegyűjtött adatok és információk alapján készítettünk.

Alkalmazott módszertan (leírás magyar nyelven):
PDF icon EnergyPROSPECTS_Eset-összefoglaló_jelentések_Módszertani_összefoglaló_HU.pdf

Magyar nyelvű eset-összefoglaló jelentések 6 magyar energia állampolgárság esetről:

További magyar esetek, amelyekről részletes elemzés nem készült, a következő helyeken elérhetők:

 

Gyűjtemény, amely mind a 40 Eset-összefoglaló jelentést tartalmazza angol nyelven:
EnergyPROSPECTS 40 Case Summary Reports (D3.5 Part 2)

 

Fenntarthatóság-fókuszú elemzés a 40 energiaállampolgárság esetről angol nyelven:

PDF icon EnergyPROSPECTS Meta analysis of cases of energy citizenship (D3.5 Part 1)

 

Az esettanulmányok készítésében résztvevő partnerek:

Szerkesztés, módszertan, elemzés:

 

Eseteket gyűjtő, elemzésben részt vevő partnerek: