GreenDependent Intézet

  • Magyar
  • English

CIMULACT (Horizont 2020)

A CIMULACT projekt fő célkitűzése az volt, hogy hozzájáruljon az európai – akár országos, akár a Horizont 2020 keretében megvalósuló – kutatás és innováció hasznosságához és megbízhatóságához azáltal, hogy az állampolgárok és érintettek bevonásával, velük együtt alakította ki a kutatási területeket, méghozzá a tényleges és valós társadalmi jövőképek, szükségletek és igények alapján. A projekt bővítette a tudományos, technológiai és innovációs (azaz TTI – angolul: Science, Technology and Innovation - STI) kérdésekkel kapcsolatos nézőpontokat és vitát; tágabb értelemben növelte a tudományos műveltséget, ami magában foglalta a TTI társadalmi szerepének megértését is; és közös gondolkodást kezdeményezett az érintettek, a döntéshozók és a polgárok között. A többszereplős megközelítésnek köszönhetően a projektben mind a 28 uniós tagállam, illetve Norvégia és Svájc is részt vett.

A CIMULACT projekt arra a meggyőződésre épített, hogy a társadalom kollektív intelligenciája versenyelőnyt jelent Európa számára, és felhasználható arra, hogy megerősítse az európai tudományos és technológiai rendszer jelentőségét. A projekt valódi párbeszédet indított a polgárok, érintettek, tudósok és döntéshozók között, melynek során a vágyott jövőre vonatkozó jövőképek és forgatókönyvek születtek meg, és kerültek megvitatásra. Ezek alapján pedig ajánlások és javaslatok készültek a kutatási és innovációs politikák és területek számára.

Röviden összefoglalva a CIMULACT:

  • Olyan jövőképet és forgatókönyveket hozott létre, amelyek összekapcsolják a társadalmi szükségleteket a tudomány várható jövőbeli fejlődésével, és annak a technológiára, társadalomra, környezetre stb. gyakorolt hatásával, korunk nagy kihívásainak tükrében.
  • Jelentősen hozzájárult a Horizont 2020 keretprogram céljainak megvalósulásához, mégpedig a kutatásra és innovációra, valamint a Horizont 2020 munkaprogramok pályázati felhívásaira vonatkozó ajánlások és lehetséges irányelvek kidolgozásával.
  • Bevonta a polgárokat és érintetteket egy kiemelten részvételközpontú vitába, konzultációba, illetve folyamatba, amelynek célja a vonzó fenntartható jövőkre és kutatásra vonatkozó forgatókönyvek kidolgozása.
  • Növelte a civil és többszereplős részvételt a kutatás és innováció területén azzal, hogy a polgári szerepvállalást előmozdító módszereket dolgozott ki, tesztelt, oktatott és értékelt.
  • Előmozdította a döntéshozók, polgárok és érdekelt felek közti párbeszédet és együtt gondolkodást.
  • Feltárta az állampolgárokra fókuszáló konzultációk relatív előnyeit.

A CIMULACT egy három évig futó projekt volt, amely az Európai Bizottság támogatásával valósult meg 2015-2018 között. További információért látogasson el a CIMULACT projekt angol nyelvű honlapjára.

További kapcsolódó hírek és anyagok:

Ha további információkra va szüksége, írjon nekünk az info[@]greendependent.org címre!