GreenDependent Intézet

  • Magyar
  • English

Jogi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése:      GreenDependent Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.
Adatkezelő székhelye:              2100 Gödöllő, Éva u. 4.  
Adatkezelő e-elérhetősége:    info@greendependent.org
Adatkezelő képviselője:           Vadovics Kristóf ügyvezető igazgató

Az adatkezelés helye:

  • székhely: 2100 Gödöllő, Éva utca 4.
  • iroda: 2100 Gödöllő, Szent János utca 3. II/9.

A GreenDependent Intézet tisztában van azzal, hogy az Ön által közölt személyes adatok megfelelő védelmet igényelnek; ezért az intézet mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért. A honlap lapjainak nagy része személyes információk megadása nélkül is látogatható. Amennyiben a honlap használatához mégis az Ön bármely személyes adatának megadása szükséges, akkor annak kezelése tekintetében maradéktalanul betartjuk az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) rendelkezéseit és előírásait.

A GreenDependent Intézet a http://intezet.greendependent.org/ honlap használatakor a felhasználóktól gyűjtött adatokat bizalmasan, az alábbi hatályos jogszabályok betartásával kezeli:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a  természetes személyeknek a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében történő  védelméről és  az ilyen  adatok  szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK rendelet hatályon  kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

Cookie-k gyűjtése

Egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a látogató informatikai eszközén valósul meg.

A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érhető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. A honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható.

adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat
kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése
adattárolás határideje: a honlap megtekintésétől számított 30 nap
adattárolás módja: elektronikus
 

Kapcsolatfelvétel a GDI-tel

GDI honlapján lehetősége van a látogatónak GDI-val történő kapcsolatfelvételre: egy űrlap kitöltésével megadhatóak a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatok. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja GDI adatkezelési szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.
Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

adatkezelés célja: GDI-tel történő kapcsolatfelvétel elősegítése
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet szövege
adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig),
adattárolás módja: elektronikus

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

GDI teljes adatkezelési rendszerét GDI Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Szerzői jog

A http:// intezet.greendependent.org/ honlapot a GreenDependent Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. (2100 Gödöllő, Éva u. 4.) üzemelteti. A honlap használata során Ön köteles tiszteletben tartani a honlapon található eredeti anyagokra vonatkozó szerzői jogokat.

A honlapon található minden képi, hangi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. A honlapon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozása és letöltése engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az Intézet kifejezett erre vonatkozó előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentiekben részletezett feltételektől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat.

Hivatkozások kezelése

A honlap oldalain utalások, illetve ugrópontok találhatók más szolgáltatók által fenntartott olyan oldalakra, amelyeken a GreenDependent Intézetnek semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattint, más szolgáltatók oldalaira kerülhet át. Ilyen esetekben - ha szükségét érzi - olvassa el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

Ha a fentiekkel kapcsolatban megjegyzése vagy kérdése van, kérjük, írja meg a következő e-mail címre: info [kukac] greendependent.org

 

 

_____________________

 

 

 

 

 

 

.

 

Intézetünk az alábbi szervezetek tagja:

Naptár

h k s c p s v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Facebook

GreenDependent:

EU 1.5° Lifestyles:

EnergiaKözösségek:

ENERGISE: