GreenDependent Intézet

  • Magyar
  • English

ENERGISE projekt (Horizont 2020)

Az ENERGISE projekt (2016-2019) egy innovatív, páneurópai kutatási kezdeményezés volt, mely az  energiafogyasztással kapcsolatos társadalmi és kulturális hatások mélyebb szintű tudományos megértését tűzte ki célul. Az ENERGISE projekt olyan lehetőségek kialakításával, vizsgálatával és értékelésével foglalkozott, melyek elősegítik az európai háztartások és közösségek energiahasználatának minőségi és mennyiségi átalakítását.

AZ ENERGISE PROJEKT AZ ALÁBBI CÉLOKAT TŰZTE KI:

  1. Egy olyan innovatív keret kialakítása az energiahasználattal kapcsolatos kezdeményezések értékelésére, mely figyelembe veszi az energiafogyasztást befolyásoló aktuális társadalmi gyakorlatokat és kultúrákat.
  2. Az energiafogyasztás csökkentését célzó európai kezdeményezések hatásainak értékelése és összehasonlítása.
  3. Az ún. „élő labor” (Living Lab) szemléletmód alkalmazása az energiakultúrák kutatása és átalakítása terén.
  4. Kutatáson alapuló új ismeretek a háztartási gyakorlatok szerepéről, valamint javaslatok a fenntarthatóbb energiahasználati szokások kialakítására.
  5. Pozitív együttműködés ösztönzése a társadalom, a döntéshozók és az ipar szereplői között.
  6. A projekt eredményeinek hatékony átadása az európai energiaunió megvalósítása érdekében.

Miként valósította meg az ENERGISE konzorcium a fenti célokat?

Az ENERGISE projekt az élő labor (Living Lab) megközelítési módszert alkalmazta, melynek segítségével közvetlenül, valós helyzetben figyelhettük meg az energiafogyasztással kapcsolatos, meglévő energiakultúrákat és társadalmi gyakorlatokat, valamint tesztelhettük az energiafogyasztás csökkentését célzó háztartási és közösségi szintű kezdeményezéseket is. A 30 európai országból származó, háztartások és közösségek energiahasználatával kapcsolatos eseteket és kezdeményezéseket a projektben elemeztük és csoportosítottuk. Az eredmények alapján két prototípus “ENERGISE Élő Labort" alakítottunk ki, hogy megfigyelhessük és tanulmányozhassuk az egyéni és közösségi energiafogyasztás dinamikáját. A 8 országban megszervezett 16 Élő Labor megvalósítása előtt, alatt és után történő adatgyűjtés elősegítette, hogy hatékony, fenntartható energiafogyasztással kapcsolatos kezdeményezéseket alakítsunk ki a jövőben Európa-szerte.

 

Kapcsolódó híreink: