GreenDependent Intézet

  • Magyar
  • English

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Független, rugalmas és méltányos energiarendszer az út a zöld Európába -az EnergiaPERSPEKTÍVÁK projekt zárókonferenciájának tanulságai

Az EnergiaPERSPEKTÍVÁK projektet lezáró "Energia állampolgárság a gyakorlatban: Az energia állampolgárság hogyan járulhat hozzá egy inkluzív, demokratikus és fenntartható Európai Zöld Megállapodáshoz" című konferenciára 2024. március 5-én került sor Brüsszelben.


Közel 70 résztvevő érkezett 19 országból, akik a tudományos és kutatói közösséget, a civil társadalmat, az üzleti szférát és a közszférát képviselték. A résztvevők interaktív vitát folytattak arról, hogy milyenek a jelenlegi energia állampolgársági gyakorlatok, hogyan lehet túllépni a hagyományos fogyasztói szerepeken és aktívan részt venni az energiarendszer átalakításában annak minden szintjén. A megbeszéléseket nemcsak a különböző hátterű és társadalmi csoportokból érkező résztvevők egyéni tapasztalatai alakították, hanem a négy együttműködő projekt (EnergiaPERSPEKTÍVÁK, EC2, Dialogues és ENCLUDE) tapasztalatai is, amelyek az energia állampolgárság megértésének kutatási szempontjain, valamint az egyes projektek által kifejlesztett eszközökön és meglátásokon alapultak.

A konferencián bemutatták azt a közös szakpolitikai ajánlást, amely az együttműködő projektek kollektív tudását és meglátásait összegzi, és stratégiai jövőképet kínál arra, hogy hogyan lehetne az energia állampolgárság még inkább a Zöld Megállapodás szerves része. Megvizsgálták a megújuló energiaforrások használatának kiterjesztését, az energiafogyasztás és az energiahatékonyság javítását, az energiafüggetlenség biztosítását és a rugalmas energiapiac kiépítését befolyásoló számos tényezőt is. Az energia állampolgárság újragondolására vonatkozó ötletek is megfontolásra kerültek, hogy az energiaágazat irányításában kollektívabb és inkluzívabb összefüggéseket foglaljanak magukba.


(fotó: GreenDependent Intézet ©)
Hol lennénk energia állampolgárság nélkül? Az EnergiaPERSPEKTÍVÁK projekt kutatóinak panel beszélgetése a konferencián.
Résztvevők (balról jobbra): René Kemp (Maastrichti Egyetem), Martina Schaefer (Berlini Műszaki Egyetem) és Vadovics Edina (GreenDependent)

 

Néhány fontos tanulság a konferencián elhangzottak alapján:

  1. Az energia állampolgárság definiálása: A konferencia megkezdte az energia állampolgárság újradefiniálását a hagyományos fogyasztói szerepeken túl az elkötelezett, az energiaátmenethez aktívan hozzájáruló állampolgárokat támogatva. Ez az újradefiniálás az érintettek jogainak és kötelezettségeinek kiegyensúlyozására ösztönöz, biztosítva a megfelelő, aktív részvételt az energetikai szakpolitikák és -gyakorlatok alakításában.
  2. Energia állampolgárság és demokratikus elkötelezettség: A konferencia reflektorfénybe helyezte az energia állampolgárságot, hangsúlyozva, hogy az egyének nem csupán fogyasztók, hanem az energiaátmenet aktív résztvevői kell, hogy legyenek ill. lehessenek. A panelbeszélgetések hangsúlyozták az energia állampolgárság egy specifikus formája, az energiaközösségeken belüli pszichológiai és társadalmi dinamikák jelentőségét, valamint a bizalom kritikus szerepét a demokratikus elköteleződésben.
  3. Az integráció elmélyítésének lehetőségei: Az egyik központi téma az energiaátmenetben való részvétel és bevonás szükségessége volt. A szekcióüléseken a marginalizált csoportok bevonására és a döntéshozatali folyamatokban való érdemi részvételük biztosítására irányuló stratégiák feltárása volt a téma. Az oktatás és a közösségi tudomány (citizen science) hatékony eszközeként jelent meg az inkluzivitás előmozdítása és az egyének energiaágazatban való szerepvállalásának erősítése érdekében.
  4. Fenntarthatóság és társadalmi igazságosság: Fontos téma volt a fenntarthatóság és a társadalmi igazságosság összekapcsolása az energiaágazatban. A résztvevők hangsúlyozták, hogy olyan szakpolitikákra és kezdeményezésekre van szükség, amelyek egyszerre kezelik az energiaszegénységet és biztosítják a tiszta energiához való méltányos hozzáférést, és így a környezeti fenntarthatóság mellett a társadalmi igazságosságot is előmozdítják.
  5. Az energia állampolgárság globális perspektívái: A konferencia a szerte Európából érkező résztvevők hozzászólásai alapján rávilágított az energia állampolgárság sokszínűségére. Hangsúlyozta a kulturálisan érzékeny megközelítések fontosságát, amelyek elismerik és kihasználják a különböző régiók egyedi összefüggéseit és tapasztalatait.
  6. Bizalomépítés az innováció révén: A konferencia bemutatta, hogy a bizalomépítésnek milyen innovatív megközelítései formái léteznek, amelyek révén az állampolgárok hatékonyan bevonhatók az energiaátmenetbe. A beszélgetések az állampolgárok és a politikai döntéshozók közötti szakadék áthidalásával kapcsolatos kihívásokról, valamint az állampolgári tömörülésekben és más részvételi mechanizmusokban rejlő lehetőségekről folytak, amelyek a bizalom és az együttműködés kultúrájának előmozdítását szolgálják.
  7. Az energia állampolgárságot támogató környezet: A konferencián elhangzott megállapítások hangsúlyozták egy olyan támogató környezet létrehozásának fontosságát, amely megkönnyíti az állampolgárok energiaátmenetben való aktív részvételét. Ez magában foglalja a magán- és a közszféra közötti partnerségek előmozdítását, a civilek által vezetett kezdeményezések ösztönzését, valamint annak felismerését, hogy az egyének sokféle módon tudnak egy fenntarthatóbb energiarendszer kialakításához hozzájárulni.

 


Posztereken az energia állampolgárság különféle formái az EnergiaPERSPEKTÍVÁK projekt részletesen elemzett esetein keresztül
(fotó: GreenDependent Intézet ©)

 

Következtetések és a jövőre vonatkozó irányelvek

A meglévő erőfeszítések ellenére továbbra is nagy szükség van olyan intézkedésekre, amelyek biztosítják az inkluzív, befogadó átmenetet, az állampolgárok hangjának és tapasztalatainak az energiaátmenetbe való integrálását. Egyértelműen szükség van arra, hogy a konferencia tapasztalatait és ajánlásait megvalósítható stratégiákká alakítsuk. A jövőbeli intézkedéseknek a befogadó átmenet előmozdítását kell szolgálniuk, a demokratikus energiarendszerre, a technológiai és társadalmi innovációra, valamint az energiapiacok méltányosságára összpontosítva. A konferencia meglátásainak gyakorlati megvalósítása magában foglalja azok olyan stratégiákba való átültetését, amelyek a kormányzati és társadalmi szinteken egyaránt visszhangot keltenek. Az új partnerségek és együttműködések létrehozása kulcsfontosságú ezen az úton, hangsúlyozva a fenntartható jövő megteremtéséhez szükséges közös erőfeszítéseket. A továbblépéshez az szükséges, hogy egyértelműen és kollektíven elfogadjuk a meglátásokat és ajánlásokat. A politikai döntéshozóknak, az érintetteknek és a lakosságnak együtt kell működniük annak érdekében, hogy az energetikai jövő fenntartható, méltányos és mindenkit befogadó legyen.

 

Az EnergiaPERSPEKTÍVÁK (EnergyPROSPECTS) projektről

Az EnergiaPERSPEKTÍVÁK, az energia állampolgárság kutatására összpontosító közös kutatási kezdeményezés, három éven keresztül különböző érintettekkel együttműködve igyekezett feltárni az európai energetikai gyakorlatok összetettségét. A legmodernebb társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretekre alapozott projekt célja az volt, hogy megértse az energia állampolgárságot mint politikai koncepciót, szociotechnikai fogalmat és a jövőbeli energiarendszerekben az állampolgári cselekvés társadalmi konstrukcióját. Az EU Horizont 2020 programja keretében finanszírozott EnergiaPERSPEKTÍVÁK az energia állampolgárság széles körű megértését tűzte ki célul, megvizsgálva a kapcsolódó átfogó kérdéseket, és kialakítva egy koncepcionális tipológiát, amely közel 600 kezdeményezés (ebből 56 magyar) tanulmányozásán alapul.

A közel 600 esetből kiválasztott 40 kezdeményezés, köztük 6 magyar, mélyreható elemzése az energiarendszerek különböző aspektusait tárta fel, ami egy olyan eszköztár (toolkit) kidolgozásához vezetett, ami az állampolgári felhatalmazást mozdítja elő. A projekt elsődleges célkitűzései közé tartozott egy fogalmi keretrendszer kidolgozása, majd az energia állampolgárság különböző megnyilvánulásainak azonosítása, az aktív részvétel feltételeinek értékelése, valamint az eredmények elemzése. Az EnergiaPERSPEKTÍVÁK arra törekedett, hogy a kutatás különböző lépéseibe bevonja mind az állampolgárokat, mind pedig a szakembereket, az eredményekre építve pedig használható eszközöket és javaslatokat alakítson ki.

A kutatás részét képezte az energia állampolgárságot támogató vagy akadályozó kontextuális feltételek elemzése, a megfelelő modellek különböző kontextusokkal való összehangolása, valamint az állampolgárok körében végzett felmérés. A gyakorlati szakpolitikai eredmények a szakpolitikai szereplőkkel tartott tudáscsere-műhelytalálkozókon keresztül születtek meg.

Az EnergiaPERSPEKTÍVÁK konzorcium kilenc partnerből állt az alábbi országokból: Írország, Belgium, Magyarország, Hollandia, Bulgária, Franciaország, Lettország, Németország és Spanyolország.

A projekt online és közösségi médiafelületei: Web: https://www.energyprospects.eu/hu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/80727421
Twitter: https://twitter.com/EnergyPROSPECTS

További információért, kérjük, keressen minket:
GreenDependent Intézet - info@greendependent.org
Magyar nyelvű információk a projektről: https://intezet.greendependent.org/hu/node/672
 

A sajtóközlemény pdf-ben letölthető innen:

PDF icon HUN_EnergPROSPECTS_Final Conference_ Press Release.pdf

     

 

_____________________

 

 

 

 

 

 

.

 

Intézetünk az alábbi szervezetek tagja:

Naptár

h k s c p s v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Facebook

GreenDependent:

EU 1.5° Lifestyles:

EnergiaKözösségek:

ENERGISE: