GreenDependent Intézet

  • Magyar
  • English

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Az európaiak készen állnak az energiaátmenetre - a költségcsökkentés és a környezetvédelem a legfőbb motiváció

Megjelent az EnergiaPERSPEKTÍVÁK projekt 2024. márciusi sajtóközleménye az európai energiaátmenetről szóló kutatás legfontosabb megállapításairól.

Az EnergiaPERSPEKTÍVÁK (angolul: EnergyPROSPECTS) projekt konzorcium tagjai az európai lakosság energiaátmenettel kapcsolatos álláspontjának megismerése érdekében 19 európai országban 10.000 személy körében végeztek sikeres online felmérést. A felmérés a konzorcium tagországaiban, köztük Magyarországon is reprezentatív. A felmérés az energiaátmenet iránti egyéni elkötelezettséget, a 2021-2022-es energiaválságra adott válaszokat, az energiatakarékossági intézkedéseket és a motivációkat vizsgálta. A felmérés arra is törekedett, hogy feltárja az állampolgárok elvárásait a fenntartható energetikai gyakorlatokkal kapcsolatban.

A válaszok alapján az európai – és köztük a magyar – állampolgárok többsége úgy véli, hogy az energiaátmenetben betöltött saját szerepük a magánéletükre, vagyis a háztartásukat és/vagy a mindennapi rutinjukat érintő intézkedésekre korlátozódik. A válaszadóknak csupán egynegyede gondolja úgy, hogy az energia állampolgárság összefüggésben lenne társadalmi szintű cselekvéssel is. Az energiával kapcsolatos tevékenységeik fő motivációja az energiaköltségek csökkentésének vágya. A környezetvédelmi aggályok szintén fontos motivációt jelentenek sok ember számára.

A felmérésben résztvevők összességében pesszimistán látják a közeljövőt. A megkérdezettek 57%-a arra számít, hogy 2030-ban többet fog fizetni az energiáért, és csak 14%-uk gondolja úgy, hogy az energiaátmenet folyamata jó úton halad. Magyarországon ez a szám 54% és 12%. Ráadásul, a felmérés résztvevői emellett határozott kritikát fogalmaztak meg az energiaátmenetben részt vevő intézményekkel és szervezetekkel szemben. A válaszadók egyöntetűen kevésnek és hiányosnak tartják az energiaátmenet főbb szereplőinek, úgymint az EU Parlament, az Európai Bizottság, a nemzeti és helyi hatóságok, az energiaszolgáltatók, sőt az ipar és az üzleti szféra energiaátmenetben való szerepvállalását.

A résztvevők azonban határozottan úgy érezték, hogy a társadalom minden tagjának a tőle telhető legtöbbet kell megtennie az energiaátmenet támogatásáért. Pozitívum, hogy a válaszadók több mint 60%-a arról számolt be, hogy az elmúlt években csökkentette energiafogyasztását. A magyar kitöltők közül 65% nyilatkozott így.

Arra a kérdésre, hogy mivel lehetne ösztönözni és támogatni az európai állampolgárok részvételét az energiaátmenetben, a felmérés résztvevői azt jelezték, hogy az energia állampolgárságot személyre szabott pénzügyi támogatási intézkedésekkel kellene ösztönözni. Ezeknek az intézkedéseknek egyszerűsített adminisztratív eljárások révén könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük. A felmérésből az is kiderült, hogy az energiaszegénységben élők számára külön támogatást kellene nyújtani. Szintén kulcsfontosságúnak ítélték az oktatást az energiaátmenet vélt hatásaival, előnyeivel és költségeivel kapcsolatos aggodalmak eloszlatása érdekében. A résztvevők megjegyezték továbbá, hogy a megújuló energiaforrásokból származó energia egyéni és kollektív termelőinek jogi státuszát, valamint az egymás közötti kereskedelmet és az energia megosztását illetően jogszabályi fejlesztésekre van szükség. Végül a felmérés megállapította, hogy többet kell tenni annak érdekében, hogy a lakosságot bevonják már a politikai döntéshozatali folyamatok megtervezésébe is. Ez nagyobb felhatalmazást adna az állampolgároknak, és biztosítaná az inkluzív, igazságos és szociálisan méltányos energiaátmenetet.

Az EnergiaPERSPEKTÍVÁK csapata úgy véli, hogy ezek az eredmények kulcsfontosságúak lesznek a lakosság törekvéseivel és lehetőségeivel összhangban lévő politikák és stratégiák kialakításában, és ezáltal felgyorsítják Európa útját a fenntartható és inkluzív energiaellátás felé.

A felmérés részletes eredményei angol nyelven itt találhatók.

 

Az EnergiaPERSPEKTÍVÁK (EnergyPROSPECTS) projektről

Az EnergiaPERSPEKTÍVÁK, az energia állampolgárság kutatására összpontosító közös kutatási kezdeményezés, három éven keresztül különböző érintettekkel együttműködve igyekezett feltárni az európai energetikai gyakorlatok összetettségét. A legmodernebb társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretekre alapozott projekt célja az volt, hogy megértse az energia állampolgárságot mint politikai koncepciót, szociotechnikai fogalmat és a jövőbeli energiarendszerekben az állampolgári cselekvés társadalmi konstrukcióját. Az EU Horizont 2020 programja keretében finanszírozott EnergiaPERSPEKTÍVÁK az energia állampolgárság széles körű megértését tűzte ki célul, megvizsgálva a kapcsolódó átfogó kérdéseket, és kialakítva egy koncepcionális tipológiát, amely közel 600 kezdeményezés (ebből 56 magyar) tanulmányozásán alapul.

A közel 600 esetből kiválasztott 40 kezdeményezés, köztük 6 magyar, mélyreható elemzése az energiarendszerek különböző aspektusait tárta fel, ami egy olyan eszköztár (toolkit) kidolgozásához vezetett, ami az állampolgári felhatalmazást mozdítja elő. A projekt elsődleges célkitűzései közé tartozott egy fogalmi keretrendszer kidolgozása, majd az energia állampolgárság különböző megnyilvánulásainak azonosítása, az aktív részvétel feltételeinek értékelése, valamint az eredmények elemzése. Az EnergiaPERSPEKTÍVÁK arra törekedett, hogy a kutatás különböző lépéseibe bevonja mind az állampolgárokat, mind pedig a szakembereket, az eredményekre építve pedig használható eszközöket és javaslatokat alakítson ki.

A kutatás részét képezte az energia állampolgárságot támogató vagy akadályozó kontextuális feltételek elemzése, a megfelelő modellek különböző kontextusokkal való összehangolása, valamint az állampolgárok körében végzett felmérés. A gyakorlati szakpolitikai eredmények a szakpolitikai szereplőkkel tartott tudáscsere-műhelytalálkozókon keresztül születtek meg.

Az EnergiaPERSPEKTÍVÁK konzorcium kilenc partnerből állt az alábbi országokból: Írország, Belgium, Magyarország, Hollandia, Bulgária, Franciaország, Lettország, Németország és Spanyolország.

A projekt online és közösségi médiafelületei: Web: https://www.energyprospects.eu/hu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/80727421
Twitter: https://twitter.com/EnergyPROSPECTS

További információért, kérjük, keressen minket:
GreenDependent Intézet - info@greendependent.org
Magyar nyelvű információk a projektről: https://intezet.greendependent.org/hu/node/672
 

A sajtóközlemény pdf-ben letölthető innen:

PDF icon HUN_Energy PROSPECTS_Press Realease_Citizen Survey_FINAL.pdf

 

_____________________

 

 

 

 

 

 

.

 

Intézetünk az alábbi szervezetek tagja:

Naptár

h k s c p s v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Facebook

GreenDependent:

EU 1.5° Lifestyles:

EnergiaKözösségek:

ENERGISE: