GreenDependent Intézet

  • Magyar
  • English

Útjára indult az EnergyPROSPECTS, kilenc európai szervezet közös projektje az energia-polgárság vizsgálata és erősítése érdekében

2021. május 12. szerda: Kezdetét vette az EnergyPROSPECTS, egy kilenc európai ország (Belgium, Bulgária, Franciaország, Hollandia, Írország, Lettország, Magyarország, Németország és Spanyolország) kutatóinak részvételével zajló hároméves projekt. Az EnergyPROSPECTS célja, hogy feltárja, hogy az "energia-polgárságnak" (energy citizenship) Európa-szerte milyen formái léteznek,  illetve milyen kihívásokkal kell szembenézniük. A projekt során a projektpartnerek állampolgári közösségekkel, üzleti vállalkozásokkal és döntéshozókkal együttműködve igyekeznek feltárni annak lehetőségeit, hogy miként lehet bevonni az egyéneket a tiszta energiatermelésre való átállás folyamatába. A projekt konzorcium igen jelentős kutatási támogatást kapott az Európai Unió Horizont 2020 programja keretében. A GreenDependent Intézet kutatócsapata büszke arra, hogy részt vehet a NUI Galway (Galway Egyetem, Írország) által vezetett EnergyPROSPECTS projektben, és ily módon hozzájárulhat a tiszta energiára való átálláshoz.

        A nemzetközi EnergyPROSPECTS projekt csapat az online nyitó találkozón (GDI ©)

A tiszta energiára történő átállás már folyamatban van, azonban tartogat még sürgető kihívásokat. Kérdéseket vet fel, úgymint: milyen tempóval halad az energiaátmenet; milyen hatással lesz a fenntartható fejlődés társadalmi, gazdasági, és főként környezeti tényezőire; hogyan kapcsolódik más társadalmi fejlődési irányokhoz, illetve milyen egyéb mellékhatásai lesznek vagy lehetnek. Ez a "folyamatban levő" átállás már nem csupán a társadalmi és technológiai innováció "éllovasainak" (pl. energiatermelő-fogyasztó egyének, energia szövetkezetek) kizárólagos ügye, sokkal inkább egy fejlődésben levő új valóság, mellyel mindenkinek foglalkoznia kell. Ezáltal új kihívások jelennek meg a viselkedésváltozás, a mindennapi gyakorlataink megváltoztatása, illetve az intézményi átalakulások terén.

Az állampolgári megújulóenergia-termelés egy olyan aktív, a termelésbe bevont fogyasztó modelljét jelenti, aki nem csupán energiafogyasztó, hanem az energiahasználat alakítója is. Az  EnergyPROSPECTS célja, hogy feltárja: az állampolgári megújulóenergia-termelés milyen sokféleképpen befolyásolhatja a tiszta energiára való átállás folyamatát egész Európában. Az állampolgári megújulóenergia-termelésnek rengeteg formája létezik, ilyenek az energia közösségek, virtuális erőművek és IKT-alapú okos rendszerek, energiaszegénységgel kapcsolatos kezdeményezések, fenntartható fogyasztással és mértékletességgel foglalkozó projektek, energia-igazságossággal kapcsolatos mozgalmak, termelő-fogyasztói kezdeményezések, megújuló energia szövetkezetek stb. Ezen típusoknak az elemzése során az EnergyPROSPECTS projekt túlmutat azokon a technológiai és természettudományos kihívásokon, amelyek a tiszta energiatermelésre való átmenet folyamatának középpontjában állnak. A projekt során a kutatók megvizsgálják, hogy az állampolgári megújulóenergia-termelés különböző formái mennyiben járulhatnak hozzá az Energia Unió és az európai "Zöld New Deal" céljainak megvalósulásához.


Vadovics Edina a GreenDependent Intézet képviseletében ismerteti az esettanulmány-gyűjtő és elemző munkacsomag tartalmát (GDI ©)

Az EU azt a célt tűzte ki, hogy 2050-re eléri a klíma-semlegességet; továbbá elkötelezett abban, hogy kikérje az állampolgárok véleményét, és aktívabb szerephez juttassa őket (pl. EU Éghajlati Paktum, új fogyasztóügyi stratégia, az Európa jövőjéről szóló konferencia). Azáltal, hogy az EnergyPROSPECTS az energia-polgárságot, és ezen belül az állampolgári megújulóenergia-termelést a társadalmi változás alapvető tényezőjeként kezeli, a projekt feltérképezi annak különféle formáit; számba veszi, mennyiféle módon is formálja az energiarendszert; felméri a különféle helyszíneket és szervezeti formákat, melyekben megvalósulhat; továbbá felméri a különféle szereplőket, társadalmi kapcsolatokat és ügyleteket, melyek befolyásolják az aktív állampolgári megújulóenergia-termelés feltételeit. Az állampolgári megújulóenergia-termelést lehetővé tevő feltételek azonosítása érdekében a projekt figyelmet fordít azokra a korlátokra és összefüggésekre, amelyek szélesebb körű hatást gyakorolnak az energia-polgárságra, valamint felméri az Európai Unióra és a tagállamokra jellemző sokszínűségét.

A tiszta energiára történő átállás társadalmi vetületei általában kevésbé megfoghatóak az innováció tekintetében, mint a műszaki-környezeti tényezők. Gyakran nehéz megragadni, hogy az energia-polgárság miként is segíti elő a dekarbonizációt, ha egyáltalán elősegíti. Számos olyan új gyakorlathoz, intézményhez és ügylethez kapcsolódik, melyeknek nem egyértelmű az energiatermelésre, -szállításra, és - fogyasztásra gyakorolt hatása. Az európai kutatócsapat vezetője, Prof. Frances Fahy (NUI Galway) szerint "az EnergyPROSPECTS Konzorcium által feltárni kívánt társadalomtudományos eredmények arra világítanak majd rá, hogy a tiszta energiára történő átmenet sokkal többféle innováción, valamint sokkal több szereplőn múlik, mint amennyit  jelenleg gondolunk. Emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy az átalakítást célzó hatások miként mutatnak túl az elsődleges energiatermelő rendszer célkitűzésén, azaz az európai polgárok számára elérhető, biztonságos, környezetileg fenntartható, versenyképes és megfizethető energia megteremtésén".

A hároméves projekt során a kutatók létrehoznak egy interaktív online adatbázist, melyben több mint 500 különféle, energia-polgársággal kapcsolatos eset szerepel majd. Az adatbázisban kiemelik majd azokat a jellemzőket, melyek leghatékonyabban segítik elő az aktív energia-polgárság kialakulását, és hozzájárulhatnak a tiszta energiára való átálláshoz. A kutatás fontos része a külső és belső háttérfeltételek elemzése, hiszen ezek azok a tényezők, melyek támogatják vagy gátolják az energia-polgárság különféle formáit. A projekt során összehangolják a megfelelő szervezeti modelleket és formákat az egyes országokkal, régiókkal és összefüggésekkel. Ezt követően a kutatócsapat lefolytat egy állampolgári felmérést, hogy megvizsgálják a különféle forgatókönyvek érvényességét, valamint műhelymunkák és szakpolitikai fórumok keretén belül vitatják meg és finomítják az elért eredményeket. Végezetül, a kutatás gyakorlatias szakpolitikai ajánlásokat fogalmaz meg, amelyeket politikai szereplőkkel fognak áttekinteni az ismeretcserét biztosító műhelymunkák során.

                          Az EnergyPROSPECTS kutatói csapata, 2021. május (GDI ©)

További információ: info@greendependent.org

Sajtókapcsolat: Vadovics Edina, GreenDependent Intézet,
                         edina@greendependent.org // 20 512 1887

GreenDependent Intézet
A GreenDependent Intézet 2011-ben alakult közhasznú szervezet. Az Intézet küldetése a "fenntartható életformák, termelési módszerek és fogyasztási szokások kutatása, kialakítása és terjesztése." Legfontosabb célcsoportjai a lakosság (egyének, háztartások, családok, közösségek), a közösségek és önkormányzatok. Fontos számukra a fenntartható fogyasztással kapcsolatos kutatási tevékenység, valamint a kutatási projektek eredményeinek alkalmazása különféle akcióprogramok keretein belül.

Jelen projekt az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja keretében kapott támogatást hároméves időtartamra (2021-2024), 101022492. szerződésszámmal. A támogatás összege mintegy 3 millió €.

 

A dokumentum INNEN letölthető.

 

 

_____________________

 

 

 

 

 

 

.

 

Intézetünk az alábbi szervezetek tagja:

Naptár

h k s c p s v
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 
 
 

Facebook

GreenDependent:

EU 1.5° Lifestyles:

EnergiaKözösségek:

ENERGISE: