GreenDependent Intézet

  • Magyar
  • English

EUCF - Gyakran Feltett Kérdések

Itt az European City Facility (EUCF) pályázati lehetőséggel kapcsolatban felmerült magyar kérdések és válaszok olvashatók.

 

Kik és hogyan pályázhatnak?

Kérdés: Falvak is pályázhatnak (,,városokkal a városokért")?

Válasz: Igen, de inkább konzorciumban.


Kérdés: Önkormányzatok csak országon belül csoportosulhatnak, vagy lehet határon átnyúló formáció is?
Válasz: Lehet csoportosulni más országbeli önkormányzatokkal is, melyek velünk azonos, azaz a Közép- és Kelet Európai régióban taláhatóak. Tehát Szlovákia, Románia, Horvátország és Szlovénia önkormányzataival lehet konzorciumot építeni.


Kérdés: Megyei önkormányzatok is jogosultak-e pályázni?
Válasz: Sajnos megyei önkormányzatok nem lehetnek pályázók (csak NUT3 szint alatti területi egységek pályázhatnak), de nagy szerepük lehet a megyei önkormányzatok összeszerveznek a megye területén lévő önkormányzatokból egy konzorciumot és segítenek nekik egy átfogó beruházási program megtervezésében.


Kérdés: Lehet a pályázó konzorciumnak tagja az önkormányzatok mellett vállalkozó és civil szervezet is?
Válasz: Nem. Viszont nagy szükség lesz rájuk a Beruházási Koncepció kialakításánál, ahol az érintettek bevonása egy fontos rész!
 


Kérdés: Településünknek környezetvédelmi programja van. Ez elegendő a pályázathoz?
Válasz: Elvben igen, de szükséges, hogy részletes energetikai célok és akció-, tevékenységi tervek is legyenek benne. A SECAP vagy hasonló tervek, programok megléte előny lehet.


Kérdés: Településünknek most készül a Klímaváltozási Stratégiája a KEHOP 1.2.1. támogatásából. Ennek milyen részét fogják ellenőrizni, hogy megfelel-e a pályázathoz?
Válasz: Leginkább a konkrét intézkedések lesznek relevánsak ebben körben.

 

Kérdés: Mindenképpen olyan SECAP kell, amit már elfogadott a közgyűlés?
Válasz: Igen, de nagyon fontos, hogy a SECAP-nak az EU Bizottság által is elfogadottnak kell lennie (Covenant of Mayors) a Polgármesterek Szövetségének honlapján. Viszont akinek van elfogadott Klímastratégiája (ld. fent), az is teljesen megfelel. Ha van mindkettő, és van rá lehetőség, akkor érdemes mindkét dokumentumot csatolni a pályázathoz.

 

Kérdés: Hogyan biztosíthatjuk az energiamegtakarítást egy megújuló energiás projekt esetében?
Válasz: Megújuló energiás projekt esetében, melyben energiamegtakarítás nem várható, a becsült megújuló energia termelés nagyságát kell jelezni a pályázati űrlap "energiamegtakarítás" (energy saving) cellájában és ezt kell bemutatni a számítási naplóban (calculation log).


Kérdés: A SECAP, klímastratégia dokumentumok megfelelősége kapcsán van arra lehetőség, hogy Önök előszűrésknt véleményezik az elvárásoknak megfelelően a dokumentumokat?
Válasz: Sajnos, a nagy számú pályázat alapján a GreenDependentnek erre nincs kapacitása.

 

Kérdés: Van olyan fórum, ahol az EUCF pályázaton való elinduláson gondolkodó önkormányzatok egymással fel tudják venni a kapcsolatot 'grouping' céljábó?
Válasz: Az Éghajlatvédelmi Szövetség tervez kialakítani erre egy fórumot a közeljövőben.

 

Kérdés: Van-e a "kiválasztott" SECAP intézkedés célcsoportjára valamilyen preferencia (pl. lakosság, önkormányzati intézmény vagy közszolg. cég stb..)?
Válasz: Nincs, az EUCF pályázat szempontjából nincs ilyen kikötés, preferencia, minden területre vontakozó pályázat azonos eséllyel indul.

 

Kérdés: Mekkora energiamegtakarítás lett előirányozva a nyertes pályázatok esetében?
Válasz: Az eddig nyertes magyar pályázatok 50-100 GWh/év megtakarítási célt irányoztak elő.

 

Kérdés: Csak a SECAP elfogadott vagy SEAP is?
Válasz: A SEAP is elfogadott, de mivel annak csak 2020-ig vannak meghatározva a céljai és intézkedései, éredmes mihamarabb SECAP kidolgozását megfontolni.

 

 

Technikai jellegű kérdések (pénzügyek, elszámolás, stb.)

Kérdés: ELENA projekt előkészítésére alkalmazható-e?
Válasz: Igen.


Kérdés: Az útmutatóból nem derült ki számomra, hogy mennyi önerőt kell vállalni a projekt költségvetésében?
Válasz: Semennyi önerő nem szükséges a Beruházási Koncepció kialakításához, melyre az EUCF 60.000 EUR-os támogatását el lehet nyerni, viszont a projekt lebonyolításához, megvalósításához a finanszírozási mód határozza majd meg (pályázat, ESCO, bankhitel, önerős beruházás, stb.), hogy kell-e hozzá önerő.


Kérdés: A saját munkatársak munkájához ha kellőképpen indokolt, fordítható a támogatás eszközvásárlásra is?
Válasz: Nem, illetve csak kisebb eszközök (pl. laptop egyáltalán NEM), de nagyon indokolt esetben.


Kérdés: Milyen elszámolási dokumentumokat kell benyújtani?
Válasz: Az angol nyelvű pályázati útmutató tartalmaz erre vonatkozó információt.


Kérdés: Kötött-e, hogy kikkel köthetünk pályázóként alvállalkozói, tanácsadói szerződéseket?
Válasz: Nem, bárkivel lehet alvállalkozói szerződést kötni, akinek a szaktudása nélkülözhetetlen és igazolható a Beruházási Koncepció kialakításához.


Kérdés: Közgyűlési határozat megfelel-e csatolandó mellékletként mint az említett polgármesteri támogató levél?
Válasz: Elvben igen, de az operatív települési vezető aláírása jobb, ha megoldható.


Kérdés: Sikertelen pályázat esetén lehet következő évben ismét jelentkezni?
Válasz: Igen, akár még abban az évben is, ha van több kiírás (pl. 2021), és a pályázó egy rövid indoklást is kap az elutasítás mellé, melyet megfontolva lehet javítani a következő pályázat elkészítésekor.


Kérdés: 60000 EUR a fix támogatás vagy a maximum?
Válasz: Fix támogatás, minden nyertes ennyit kap.


Kérdés: Van-e kötelezettség arra, hogy a beruházási koncepcióban kidolgozott célokat, projektötleteket milyen időintervallumon belül kell megvalósítani?
Válasz: Nincs, de a projektgazdák pozitívan tekintenek azokra, akik a Beruházási Koncepció kidolgozása után mihamarabb bele tudnak vágni a megvalósításba.


Kérdés: Hol ismerhető meg a Koncepció kötelezően elvárt tartalma?
Válasz: A Beruházási Koncepció tartalma magyarul itt tekinthető meg.


Kérdés: Mi történik, ha a beruházási koncepció támogatásra kerül, azonban maga a beruházás meghiúsul?
Válasz: Hivatalosan semmi, a pályázó nem vállal kötelezettséget a beruházás megvalósítására a Támogatási Szerződésben. Természetesen, a program célja, hogy minél több Beruházási Koncepció valóra váljon.


Kérdés: A kapcsolódó, magyar nyelven rendelkezésre álló dokumentum (pl. SECAP) csatolható-e így vagy le kell fordítani angolra?
Válasz: Magyar nyelven teljesen megfelelő.


Kérdés: Technikai kérdés: leghamarabb mikor kapjuk meg a diákat, a felvett videót?
Válasz: A 2021. február 20-i webinár diái itt megtekinthetőek, a video pedig itt.


Kérdés: Az elköltött támogatás elszámolásának szabályait hol ismerhetjük meg?
Válasz: Az angol nyelvű pályázati útmutató tartalmaz erre vonatkozó információt.


Kérdés: A 24 hó monitoring mit tartalmaz?
Válasz: A nyertes pályázók a Támogatási Szerződésben azt vállalják, hogy a Beruházási Koncepció befejezése után (12 hó) részt vesznek egy 24 hónapos monitoring szakaszban, mely alatt a projektgazdák nyomon követik, hogy sikerül-e belekezdeni vagy megvalósítani a projektet.


Kérdés: A beruházási koncepció része lehet-e kiviteli terv készítése is? A műszaki tervdokumentáció is támogatott tevékenység-e?
Válasz: Nem, az a következő fázis része, így annak költsége nem is számolható el az EUCF pályázat terhére.


Kérdés: A támogatás terhére el lehet-e számolni saját tulajdonú cég számláját, mint külső szakértőjét?
Válasz: Igen, de ezt a pályázati összeg felhasználása fejezetben (“allocation of grant - other”) meg kell említeni.


Kérdés: A beruházási koncepcióban szereplő megvalósítandó beruházási elemeknek az innovatív jellege a pontozási rendszerben jelent-e előnyt? Kell-e, hogy innovatívak legyenek? Az előadásban említettek szerint a beruházás mértéke az, ami elsődleges szempont.  A beruházás mértéke vállalt indikátor számokban (pl: ÜHG csökkentés) mutatkozik meg vagy a beruházás költségének nagysága (is) számít?
Válasz: Az innovatívitás alapban nem jelent pontozási előnyt, mert a fő célkitűzés a beruházás mérete illetve az energiamegtakarítás mértéke, de természetesen azonos szintű pályázatok esetében lehet ez is döntő tényező. A beruházás mértékt elsősorban GWh/év-ben kell megadni, de a CO2 kibocsátás elkerülés is fontos információ az értékelők számára.

 

További (angol nyelvű) kérdések és válaszok az EUCF honlapján itt olvashatóak.