GreenDependent Intézet

  • Magyar
  • English

CIMULACT (Horizont 2020)

A CIMULACT projekt fő célkitűzése, hogy hozzájáruljon az európai – akár országos, akár a Horizont 2020 keretében megvalósuló – kutatás és innováció hasznosságához és megbízhatóságához azáltal, hogy az állampolgárok és érintettek bevonásával, velük együtt alakítja ki a kutatási területeket, méghozzá a tényleges és valós társadalmi jövőképek, szükségletek és igények alapján. A projekt bővíti a tudományos, technológiai és innovációs (azaz TTI – angolul: Science, Technology and Innovation - STI) kérdésekkel kapcsolatos nézőpontokat és vitát; tágabb értelemben növeli a tudományos műveltséget, ami magában foglalja a TTI társadalmi szerepének megértését is; és közös gondolkodást kezdeményez az érintettek, a döntéshozók és a polgárok között. A többszereplős megközelítésnek köszönhetően a projektben mind a 28 uniós tagállam, illetve Norvégia és Svájc is részt vesz.

A CIMULACT projekt arra a meggyőződésre épít, hogy a társadalom kollektív intelligenciája versenyelőnyt jelent Európa számára, és felhasználható arra, hogy megerősítse az európai tudományos és technológiai rendszer jelentőségét. A projekt valódi párbeszédet indít a polgárok, érintettek, tudósok és döntéshozók között, melynek során a vágyott jövőre vonatkozó jövőképek és forgatókönyvek születnek majd és kerülnek megvitatásra. Ezek alapján pedig ajánlások és javaslatok készülnek a kutatási és innovációs politikák és területek számára.

Röviden összefoglalva a CIMULACT:

  • Olyan jövőképet és forgatókönyveket hoz létre, amelyek összekapcsolják a társadalmi szükségleteket a tudomány várható jövőbeli fejlődésével, és annak a technológiára, társadalomra, környezetre stb. gyakorolt hatásával, korunk nagy kihívásainak tükrében.
  • Jelentősen hozzájárul a Horizont 2020 keretprogram céljainak megvalósulásához, mégpedig a kutatásra és innovációra, valamint a későbbiekben valószínűsíthető Horizont 2020 munkaprogramok pályázati felhívásaira vonatkozó ajánlások és lehetséges irányelvek kidolgozásával.
  • Bevonja a polgárokat és érintetteket egy kiemelten részvételközpontú vitába/konzultációba/folyamatba, amelynek célja a vonzó fenntartható jövőkre és kutatásra vonatkozó forgatókönyvek kidolgozása.
  • Növeli a civil és többszereplős részvételt a kutatás és innováció területén azzal, hogy a polgári szerepvállalást előmozdító módszereket dolgoz ki, tesztel, oktat és értékel.
  • Előmozdítja a döntéshozók, polgárok és érdekelt felek közti párbeszédet és együtt gondolkodást.
  • Feltárja az állampolgárokra fókuszáló konzultációk relatív előnyeit.

A CIMULACT egy három évig futó projekt, amely 2015 júniusában kezdődött és az Európai Bizottság támogatásával valósul meg. További információért látogasson el a CIMULACT projekt angol nyelvű honlapjára.

További kapcsolódó hírek és anyagok:

Ha további információkra va szüksége, írjon nekünk az info[@]greendependent.org címre!